Balkanska 36

34000 Kragujevac

+381 65 371 371 1

Radnim danima i vikendom

Pon - Pet: 9:00 - 18:00

Na internetu dostupni 24 sata

Home / Ronilačka obuka / Tehnički kursevi / Ronjenje sa gasnim mešavinama / Ronjenje sa hipoksičnim gasovima (Hypoxic Trimix)
hypoxic trimix

Ronjenje sa hipoksičnim gasovima
(Hypoxic Trimix)

Ovo je vrhunac TXR programa. Ovde ćete koristiti svo znanje, veštine, opremu i iskustvo iz svih prethodnih kurseva i pomeriti svoje granice još dalje.

Opis i standard

Postoje dva puta: jedan vas vodi na 80 metara, a drugi na 100 metara. Sada ćete koristiti najmanje trostepene dekompresijske gasove.
Predispozicije za ovaj kurs:
– Science of Diving
– Diver Stress & Rescue
– Technical Extended Range
– 100 zabeleženih zarona